بنفش سلطنتی آبی خاکستری ترکیب نسبتا سردی است، اما خنثی کردن سردی آن راه حل دارد با بکار گرفتن رنگ های قرمز، نارنجی، و طلایی

به اشتراک بگذارید :
loader....